Aurifil Thread Kits

On Sale
Aurifil Sampler Packs
Aurifil Sampler Packs
Aurifil Sampler Packs
sale C$36.99
Save 19%
C$29.95
On Sale
Calm Kit
Calm Kit
Calm Kit
sale C$52.99
Save 8%
C$48.95
On Sale
Capri Teal Kit
Capri Teal Kit
Capri Teal Kit
sale C$47.99
Save 13%
C$41.95
On Sale
Light Work Kit
Light Work Kit
Light Work Kit
sale C$56.99
Save 12%
C$49.95